Jesteś tutaj: NASZA OFERTA

NASZA OFERTA

BEZPŁATNE zajęcia dla Dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole


Diagnozy:
 - diagnoza do wczesnego wspomagania rozwoju

- diagnoza pedagogiczna

- diagnoza psychologiczna

- diagnoza logopedyczna

- badanie dojrzałości szkolnej

Terapie:
- terapia wczesnego wspomagania rozwoju (bezpłatnie)
- terapia psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna
- terapia Integracji Sensorycznej
- fizjoterapia
- terapia m. JOHANSENA
- terapia ryzyka dysleksji
- terapia ryzyka DYSKALKULII
- terapia przez sztukę (muzyka, plastyka, teatr)
- psychoterapia dzieci, młodzieży, małżeństw, związków
- terapia rodzin
- terapia zaburzeń odżywiania
- terapia zaburzeń lękowych
- terapia traumy
- terapia depresji

Inne:
- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci
- trening umiejętności społecznych
- pomoc w rozwoju osobistym
- pomoc w nauce
- korepetycje
- organizacja warsztatów tematycznych
- organizacja konferencji i szkoleń