Jesteś tutaj: Strona główna

Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rozwoju "Okno na Świat" to placówka oferująca pomoc w bardzo szerokim zakresie.

Pomagamy rozwijać uśpiony potencjał każdego Dziecka oraz Osób Dorosłych.
Działamy w oparciu o nowoczesne metody, posiadamy dobrze wyposażone gabinety terapeutyczne
oraz bardzo przestronną Salę do Fizjoterapii i Terapii SI.

Jednym z głównych celów działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Okno na Świat" jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością oraz wyrównywanie jego szans na osiągnięcie sukcesów w dalszym procesie edukacyjnym.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nasi specjaliści:

  • ustalają, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunki
    i harmonogram działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
  • opracowują i realizują z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania,
    z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;
  • oceniają postępy dziecka, dokonują analizy skuteczności pomocy udzielanej dziecku jego rodzinie;
  • wprowadzają zmiany w indywidualnym programie wczesnego wspomagania,
    stosownie do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.
 
Nasi specjaliści niosą pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, w zakresie fizjoterapii i terapii SI.
 
Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Gwarantujemy szybkie terminy i elastyczne godziny, dostosowane do Państwa potrzeb.